Penetriranje podruma

Da bi podrumske prostorije mogle da se koriste, neophodno je da budu dobro zaštićene od vlage. Postoji takozvana jednostavna vlaga, i to je voda bez hidrostatičkog pritiska (na primer – kišnica), i u takvom slučaju hidroizolacioni sloj treba da bude efikasan protiv vode i vlage, i dugotrajan.

Podrum može da se izoluje i sa spoljne strane, i tada se koristi hidroizolacioni sloj koji je vodonepropustan, ali je zato paropropustan, dugog veka i pouzdan.