Hidroizolacija limenog krova

Nepropusnost krovova izrađenih od metalnih, bakrenih i aluminijskih limova u najvećoj meri zavisi od međusobnih spojeva njihovih pojedinačnih delova. Upravo na tim spojevima najčešće dolazi do prodora vode i vlage, koja zatim prodire u objekat i tokom vremena počinje uzrokovati štetu. Dodatni problem u sanaciji krovova takvog tipa je veliko istezanje i skupljanje lima zavisno od temperaturnog opterećenja. Svi kontakti između pojedinih dielova metala zbog toga moraju biti premazani temeljnim premazom i tada hidroizolacijskim sastavom, u koji se utopi armaturno platno.

Nakon toga nanosi se završni sloj. Čitava površina rubnih spojeva tako dobija elastičnost i kompaktnost, što omogućava lakše prenošenje visokih temperaturnih razlika i s njima povezanog istezanja i skupljanja. Da bi se postigla optimalna estetika objekta, površina se može obraditi željenim tonovima boja nakon izvedbe hidroizolacije.